TV
Ojamap Fuji TV Dec. 16, 2013
Super J Channel TV Asahi Nov. 26, 2013
Getsuyoukara yofukashi Nippon TV Nov. 6, 2013
Morning Bird TV Asahi Oct. 24, 2013
ARIYOSHI SEMINAR Nippon TV Oct. 8, 2013
Shoku no Kando wo Mirai ni Tsunagu Food Maestro BS-TBS Sep. 25, 2013
Tokorosan no Megaten! Nippon TV Sep. 25, 2013
Kiseki no Chikyuu Monogatari TV Asahi Aug. 27, 2013
NEWS JAPAN Fuji TV Jul. 18, 2013
Morning Bird! TV Asahi Jul. 16, 2013
Mezase! Gourmet Star NHK BS Premium Jul . 12, 2013
Ima Konokaogasugoi! TBS Jun . 28, 2013
L4you plus TV Tokyo Jun . 27, 2013
Mentai wide FBS Fukuoka Broadcasting Jun . 17, 2013
Ima Konokaogasugoi! TBS Jun . 12, 2013
Seisanshanokaogamieru Shokuzaitaishou TV Asahi May . 23, 2013
Sukkiri!! Nippon TV Apr . 26, 2013
Tameshite gatten NHK Mar . 14, 2013
SmaSTATION!! TV Asahi Mar . 1, 2013
Cambrian Palace TV Tokyo Feb. 8, 2013
news every Nippon TV Feb. 1, 2013
Tokudane! Fuji TV Jan. 29, 2013
Wakadaisho no yuyu-sanpo TV Asahi Jan. 28, 2013
Newspaper
Nikkei Newspaper Nikkei Newspaper Nov. 26, 2013
Nikkei Sangyo Newspaper Nikkei Sangyo Newspaper Nov. 20, 2013
Nikkei Sangyo Newspaper Nikkei Sangyou Newspaper Sep. 30, 2013
Nouson News Nouson News Sep. 30, 2013
Nikkan Kogyo Newspaper Nikkan Kogyo Newspaper Aug. 26, 2013