TV
Ojamap Fuji TV 2013.12.16
Super J Channel TV Asahi 2013.11.26
Getsuyoukara yofukashi Nippon TV 2013.11. 6
Morning Bird TV Asahi 2013.10.24
ARIYOSHI SEMINAR Nippon TV 2013.10. 8
Shoku no Kando wo Mirai ni Tsunagu Food Maestro BS-TBS 2013. 9.25
Tokorosan no Megaten! Nippon TV 2013. 9.25
Kiseki no Chikyuu Monogatari TV Asahi 2013. 8.27
NEWS JAPAN Fuji TV 2013. 7.18
Morning Bird! TV Asahi 2013. 7.16
Mezase! Gourmet Star NHK BS Premium 2013. 7.12
Ima Konokaogasugoi! TBS 2013. 6 28
L4you plus TV Tokyo 2013. 6.27
Mentai wide FBS Fukuoka Broadcasting 2013. 6.17
Ima Konokaogasugoi! TBS 2013. 6.12
Seisanshanokaogamieru Shokuzaitaishou TV Asahi 2013. 5.23
Sukkiri!! Nippon TV 2013. 8.26
Tameshite gatten NHK 2013. 3.14
SmaSTATION!! TV Asahi 2013. 3. 1
Cambrian Palace TV Tokyo 2013. 2. 8
news every Nippon TV 2013. 2. 1
Tokudane! Fuji TV 2013. 1.29
Wakadaisho no yuyu-sanpo TV Asahi 2013. 1.28
報紙
Nikkei Newspaper Nikkei Newspaper 2013.11.26
Nikkei Sangyo Newspaper Nikkei Sangyo Newspaper 2013.11.20
Nikkei Sangyo Newspaper Nikkei Sangyou Newspaper 2013. 9.30
Nouson News Nouson News 2013. 9.30
Nikkan Kogyo Newspaper Nikkan Kogyo Newspaper 2013. 8.26