TV
Ojamap Fuji TV 16. 12, 2013
Super J Channel TV Asahi 26. 11, 2013
Getsuyoukara yofukashi Nippon TV 6. 11, 2013
Morning Bird TV Asahi 24. 10, 2013
ARIYOSHI SEMINAR Nippon TV 8. 10, 2013
Shoku no Kando wo Mirai ni Tsunagu Food Maestro BS-TBS 25. 9, 2013
Tokorosan no Megaten! Nippon TV 25. 9, 2013
Kiseki no Chikyuu Monogatari TV Asahi 27. 8, 2013
NEWS JAPAN Fuji TV 18. 7, 2013
Morning Bird! TV Asahi 16. 7, 2013
Mezase! Gourmet Star NHK BS Premium 12. 7, 2013
Ima Konokaogasugoi! TBS 28. 6, 2013
L4you plus TV Tokyo 27. 6, 2013
Mentai wide FBS Fukuoka Broadcasting 17. 6, 2013
Ima Konokaogasugoi! TBS 12. 6, 2013
Seisanshanokaogamieru Shokuzaitaishou TV Asahi 23. 5, 2013
Sukkiri!! Nippon TV 26. 4, 2013
Tameshite gatten NHK 14. 3, 2013
SmaSTATION!! TV Asahi 1. 3, 2013
Cambrian Palace TV Tokyo 8. 2, 2013
news every Nippon TV 1. 2, 2013
Tokudane! Fuji TV 29. 1, 2013
Wakadaisho no yuyu-sanpo TV Asahi 28. 1, 2013
Newspaper
Nikkei Newspaper Nikkei Newspaper 26. 11, 2013
Nikkei Sangyo Newspaper Nikkei Sangyo Newspaper 20.11, 2013
Nikkei Sangyo Newspaper Nikkei Sangyou Newspaper 30. 9, 2013
Nouson News Nouson News 30. 9, 2013
Nikkan Kogyo Newspaper Nikkan Kogyo Newspaper 26. 8, 2013