HACCP_ATAGO

Luật Vệ sinh thực phẩm được sửa đổi vào tháng 6 năm 2018 và từ ngày 1 tháng 6 năm 2018, các nhà máy, nhà hàng thực phẩm bắt buộc phải quản lý vệ sinh theo tiêu chuẩn HACCP.
Atago đang chuẩn bị các sản phẩm hỗ trợ quản lý HACCP cho các nhà điều hành kinh doanh thực phẩm để chuẩn bị cho hệ thống HACCP vào năm 2020.

HACCP là gì?

Hazard Analysis and Critical Control Point

Tìm hiểu về HACCP!

Ví dụ về nơi sản phẩm ATAGO có thể giúp bạn

Khi các mối nguy hiểm đã được phân tích, các tiêu chuẩn quản lý sẽ được thiết lập.PH, hoạt độ nước, độ mặn, hàm lượng đường, nhiệt độ, thời gian, v.v. được sử dụng làm chỉ số để phân biệt liệu có được chấp nhận trong việc kiểm soát các chất độc hại hay không.

Hãy đặt tiêu chuẩn với chỉ số phù hợp theo từng quy trình.Atago cung cấp các dụng cụ đo lường như máy đo Brix, máy đo pH, máy đo muối và máy đo độ nhớt.Chúng có thể được sử dụng để quản lý vệ sinh dựa trên HACCP.