THE BrixMeister ys

สาร

สาร

ประธาน

โรงงานที่สรรค์สร้างแซฟไฟร์

แซฟไฟร์เป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่ทำให้เกิดการหักเหของแสง แซฟไฟร์เหล่านี่จะถูกขัดเกลาตั้งแต่เริ่มต้น ผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆจนมีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับการใช้งาน ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีต เป็นความท้าทายทำให้กระบวนการผลิตของเราเติบโตขึ้น การผลิตพื้นผิว แผงแผ่นงาน การผลิตกล่องด้านนอกภายในโรงงานของเราเอง และการขึ้นรูปแก้ว การคงปรัชญาในการผลิตสินค้าให้เป็นไปในรูปแบบของงานฝีมือ เป้าหมายคือห้างสรรพสินค้าแห่งเทคโนโลยี ผมสามารถรับรองได้ว่านี่เป็นเพียงสิ่งที่ ATAGO ให้คำจำกัดความของการเป็นบริษัทฯที่ผลิต "งานฝีมือ"

โอ ~ ฉันรู้แล้วว่า… โรงงานนี้เองที่ผลิตสิ่งนั้นขึ้นมา

ให้นึกถึงชิ้นงานที่รวบรวมกลไกหลายๆอย่างไว้ด้วยกัน '' อ้า ~ ใช่แล้ว! " เรามีพนักงานที่มีประสบการหลากหลาย ความคิดสร้างสรรค์ของใครบางคนอาจนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและต่อมาผลิตภัณฑ์นั้นๆก็อาจเป็นที่ชื่นชอบในสังคม ผมขอยืนยันว่า บริษัทฯ ให้การรับรองกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด และกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งถึงมือทุกท่าน

บริษัท ที่ถือว่าพนักงานเป็นตราสินค้า

มาทำงานด้วยความอารมณ์ที่ดีกันเถอะ" "มาปรึกษากัน" "คุณเป็นคนสำคัญ" เป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรของเรา ผมต้องการให้พนักงานทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน ผมขอยืนยันว่า ATAGO มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำงานที่เป็นเช่นนี้

บริษัทฯซึ่งบ่มเพาะและฝึกฝนตนเองเป็นเวลาสิบปีมาแล้ว

เราถามว่า '' คุณทำอะไรให้กับ บริษัท นี้? งานของคุณให้ประโยชน์อย่างไรในสังคม” และมุ่งมั่นที่จะคิดหาคำตอบร่วมกันอัตราส่วนของพนักงานชายและหญิงนั้นมีพอๆกัน อายุเฉลี่ยของผู้บริหารคือ 32.9 ปี พนักงานระดับกลางมีบทบาทและความสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทฯ อนาคตอันใกล้นี้เราจะขยายเป็นองค์กรที่ประกอบไปด้วยคนหนุ่มสาว ผมสามารถให้ความมั่นใจได้ว่า เราจะเป็นบริษัทฯที่มีความคล่องตัวสูง

บริษัทฯ ที่พนักงานสามารถให้ความเชื่อมั่นใน บริษัทฯได้

"เรามีความสำคัญกับบริษํทฯมากแค่ไหน" พนักงานที่คิดถึงและทำงานอย่างทุ่มเทให้กับ บริษัทฯ บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผมขอรับรองว่าเราสนับสนุนและเคารพเจตนารมณ์พื้นฐานนี้อย่างต่อเนื่องและจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป